مسیر بندی دارو خانه های مناطق 22 گانه تهران
مسیر بندی دارو خانه های مناطق 22 گانه تهران

این محصول لیست کامل دارو خانه های تهران می باشد. که شامل موارد ذیل است

1- مسیر بندی کل دارو خانه های تهران جهت بازار یابی

2- مسیر بندی براساس مناطق 22 گانه تهران می باشد

3-هر منطقه براساس تعداد دارو خانه ها به چند مسیرطبقه بندی شده اند. که ویزیتور مربوطه به راحتی جهت مراجعه به دارو خانه می تواند از آن استفاده کند.

4- این لیست شامل نام دارو خانه ها . آدرس کامل . شماره تلفن و نام مسئول دارو خانه می باشد.

5- این مسیر بندی برای اولین بارجهت استفاده شرکت های پخش دارویی و بهداشتی ارائه می گردد.


این محصول تا حالا 5 بار فروخته شده است
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

مسیر بندی دارو خانه های مناطق 22 گانه تهران_1549140707_21680_6207_1138.zip0.31 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 980,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت